Vyhýbá se vaše dítě sociálnímu kontaktu, dotekům, pohledu z očí do očí? Má své zažité rituály a stereotypy a každou změnu snáší špatně? Má problém rozeznat, jaké chování je přijatelné či nikoliv, nedokáže adekvátně reagovat na zdvořilostní gesta? Bere cokoli, co řeknete, doslova? V tom případě může trpět Aspergerovým syndromem.

Aspergerův syndrom je jednou z pervazivních vývojových poruch, jinak označovaných také jako poruchy autistického spektra. Jde o vrozenou poruchu, často bývá diagnostikována do 3 let věku dítěte. Děti trpící Aspergerovým syndromem mají většinou průměrnou až nadprůměrnou inteligenci, zvládají bez problémů číst, psát a počítat, jejich schopnost analytického myšlení je na velmi dobré úrovni, stejně tak mají výbornou mechanickou paměť. Oproti vrstevníkům však mají potíže s koordinací končetin a zaostávají v pohybových aktivitách, avšak úkoly jako obléknout se, vyčistit si zuby apod. zvládají. Vývoj řeči je ve srovnání s jinými vrstevníky vcelku normální, jejich vyjadřování je však spíše na úrovni dospělých. Co se týče komunikačních schopností je pro Aspergerův syndrom typické, že jedinci nedokáží správně interpretovat význam sdělení, vyhýbají se očnímu kontaktu, nechápou humor a ironii, negestikulují a mají nevýraznou mimiku. Dalším výrazným rysem je tíhnutí ke stereotypnímu chování a dodržování rituálů.

S čím může pomoci psycholog:


-    Diagnostikovat, zda se jedná o Aspergerův syndrom, či jinou poruchu autistického spektra
-    Poskytnout dítěti i rodině podpůrnou terapii
-    Zvládat negativní emoce
-    Pracovat s myšlením tak, aby dítě bylo schopné obstát v běžných životních situacích
-    Pracovat s přidruženými problémy (deprese, úzkosti, strach…)
-    Budovat sociální kontakty, nacvičovat sociální dovednosti
-    Zlepšit komunikační dovednosti
-    A mnoho dalšího

Číst dále

Dětský psycholog

Offline

Mgr. Matúš Alexander Lavrík

Šikana Autismus Výukové problémy Záškoláctví Závislosti u dětí Dětská obezita

Nejbližší termíny: 07.12.2023

Cena konzultace 564 Kč / 23.5 €

Dětský psycholog

Online

Mgr. Simona Weissová, PhD.

Šikana Autismus ADHD ADD Výukové problémy Záškoláctví Závislosti u dětí Dětská obezita Poruchy příjmu potravy Sebepoškozování Problémy dospívání Emocionální rozvoj

Nejbližší termíny: 12.12.2023

Cena konzultace 564 Kč / 23.5 €

Dětský psycholog

Offline

PhDr. et Mgr. Hana Alblová

Autismus Závislosti u dětí Poruchy příjmu potravy Sebepoškozování Problémy dospívání Emocionální rozvoj

Nejbližší termíny: 08.01.2024

Cena konzultace 564 Kč / 23.5 €

Dětský psycholog

Nedostupný

Mgr. Kateřina Vozáryová

Šikana Autismus ADHD ADD Výukové problémy Záškoláctví Závislosti u dětí Dětská obezita Poruchy příjmu potravy Aspergerův syndrom Problémy dospívání Emocionální rozvoj

Momentálně zaneprázdněn

Cena konzultace 564 Kč / 23.5 €

Dětský psycholog

Offline

Mgr. et Mgr. Veronika Sedlecká

Šikana ADHD ADD Výukové problémy Záškoláctví Závislosti u dětí Dětská obezita Poruchy příjmu potravy Sebepoškozování Aspergerův syndrom Problémy dospívání Emocionální rozvoj

Momentálně zaneprázdněn

Cena konzultace 564 Kč / 23.5 €

Dětský psycholog

Nedostupný

Mgr. et Mgr. Veronika Pavlisková

Šikana ADHD ADD Závislosti u dětí Sebepoškozování Aspergerův syndrom Problémy dospívání Emocionální rozvoj

Momentálně zaneprázdněn

Cena konzultace 564 Kč / 23.5 €

Dětský psycholog

Nedostupný

Mgr. Lucia Lanžová

Šikana Záškoláctví Závislosti u dětí Dětská obezita Poruchy příjmu potravy Sebepoškozování Problémy dospívání Emocionální rozvoj

Momentálně zaneprázdněn

Cena konzultace 564 Kč / 23.5 €

Dětský psycholog

Nedostupný

PhDr. Lea Hroncová

Šikana Autismus Výukové problémy Sebepoškozování Aspergerův syndrom Problémy dospívání Emocionální rozvoj

Momentálně zaneprázdněn

Cena konzultace 564 Kč / 23.5 €

Začněte měnit Váš život k lepšímu ještě dnes!    Rezervujte si volný termín nyní