Mgr.Michaela Kravcová, PhD. - Online psycholog

Doporučení a hodnocení psychologa :

Počet doporučení a hodnocení: 9

Dochvilnost psychologa
Připravenost psychologa
Přístup psychologa ke klientovi
Celková spokojenost s psychologem
 • Individuální, párové i rodinné poradenství pro děti i dospělé
 • Terapie, poradenství a podpora při řešení osobnostních, vztahových nebo rodinných problémů
 • Terapie, poradenství a podpora pro lidi trpícími rozličnými druhy závislosti
 • Terapie, poradenství pro lidi trpícími depresemi, úzkostmi a jinými psychickými poruchami
 • Terapie a poradenství v oblasti zvládání stresu, hněvu, konfliktů a emocí
 • Poradenství pro rodiče dětí se speciálnimi výchovně-vzdělávacími potřebami, včetně dětí na spektru autismu
 • Poradenství při otázkách souvisejících s prací a profesním směřováním
 • Psychologická podpora při zvládání náročných životních situací a pomoc při rozhodování se v nejasných životních situacích
 • Úspěšně absolvovala magisterské studium všeobecné psychologie (FF PU v Prešově)
 • Získala doktorát ze všeobecné a experimentální psychologie (FF PU v Prešově)
 • Absolvovala Komplexní psychoterapeutický výcvik v systematické terapii (ISZ Košice)
 • Pracovala v Arcidiecézním centru pro rodinu v Košicích, kde se věnovala individuální, párové a rodinné terapii. S klienty se zaobírali řešením rozličných osobnostních či vztahových problémů, řešením problémů se závislostmi, profesnímu směrování či řešení rozličných otázek dennodenního života
 • Od roku 2011 působí jako psycholog v SZŠ a MŠ pro žáky a děti s autismem (Košice – Myslava), kde se věnuje diagnostice a terapii dětí s poruchou autistického spektra, jako i individuální a skupinové terapii a skupinové terapii a poradenství pro rodiče dětí s autismem.

Možnosti konzultace v jazyce

Možnosti konzultace

Pracovní hodiny

Momentálně zaneprázdněn

 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
Nejbližší volná konzultace: 25.05.2024 od 18:30 Objednat konzultaci

Motto psychologa

„Dělejte více toho, co funguje. Pokud to nefunguje, dělejte něco jiného. S. de Shazer“

Zprávy klientů

VYBERTE SI SVÉHO PSYCHOLOGA A ZAPOČNĚTE CESTU ZA SPOKOJENĚJŠÍM ŽIVOTEM

Začněte měnit Váš život k lepšímu ještě dnes!    Rezervujte si volný termín nyní