Mgr.psycholog online - Online psycholog

Doporučení a hodnocení psychologa :

Počet doporučení a hodnocení: 9

Dochvilnost psychologa
Připravenost psychologa
Přístup psychologa ke klientovi
Celková spokojenost s psychologem
 • Individuální psychologické poradenství a terapie – úzkosti, deprese, osobní problémy a krize.
 • Osobní rozvoj – práce na sobě, relaxační techniky, podpora sebevědomí, důležitá životní roz-hodnutí, prevence vyhoření, zvládání stresu atp.
 • Pedagogicko-psychologické poradenství – výukové a výchovné potíže (poruchy učení, ADHD).
 • Mailové konzultace – všechna výše zmíněná témata.
 • Vystudovala jednooborovou psychologii na filozofické fakultě Masarykovy Univerzity – v rámci studia spolupracovala rok na projektu s dětmi s Aspergerovým syndromem, absolvovala praxe v Psychiatrické nemocnici Bohunice, ve Středisku výchovné péče Strakonice a v Hospici v Pra-chaticích.
 • Pracuje jako psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně Strakonice, předtím jako psy-chology v PPP Brno.
 • Dále se ve své soukromé praxi zabývá psychoterapií a poradenstvím se zaměřením na úzkost-né prožívání, deprese a osobní růst a seberozvoj.
 • Aktuálně frekventantkou pětiletého psychoterapeutického výcviku v kognitivně behaviorální te-rapii (KBT Odyssea) – KBT se zaměřuje na identifikaci a změnu chybných a porušených před-stav, myšlenek a chování a je velmi efektivní u depresí a úzkostí.
 • Absolvovala různé kurzy zaměřené na seberozvoj: Emoční koučování dětí, Zvládání stresu, Prevence vyhoření, Relaxační techniky a metody.

Možnosti konzultace v jazyce

Možnosti konzultace

Pracovní hodiny

Momentálně zaneprázdněn

 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
Momentálně zaneprázdněn Objednat konzultaci

Motto psychologa

„Nikdo jiný mi nedá lásku, přátelství, vroucnost i něhu, kterou nemám sám v sobě.“

Zprávy klientů

VYBERTE SI SVÉHO PSYCHOLOGA A ZAPOČNĚTE CESTU ZA SPOKOJENĚJŠÍM ŽIVOTEM

Začněte měnit Váš život k lepšímu ještě dnes!    Rezervujte si volný termín nyní