Psychologické poradenství online

Doporučení a hodnocení psychologa :

Počet doporučení a hodnocení: 1

Dochvilnost psychologa
Připravenost psychologa
Přístup psychologa ke klientovi
Celková spokojenost s psychologem
 • Individuální psychologické poradenství a terapie – úzkosti, deprese, osobní problémy a krize.
 • Osobní rozvoj – práce na sobě, relaxační techniky, podpora sebevědomí, důležitá životní roz-hodnutí, prevence vyhoření, zvládání stresu atp.
 • Pedagogicko-psychologické poradenství – výukové a výchovné potíže (poruchy učení, ADHD).
 • Mailové konzultace – všechna výše zmíněná témata.
 • Vystudovala jednooborovou psychologii na filozofické fakultě Masarykovy Univerzity – v rámci studia spolupracovala rok na projektu s dětmi s Aspergerovým syndromem, absolvovala praxe v Psychiatrické nemocnici Bohunice, ve Středisku výchovné péče Strakonice a v Hospici v Pra-chaticích.
 • Pracuje jako psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně Strakonice, předtím jako psy-chology v PPP Brno.
 • Dále se ve své soukromé praxi zabývá psychoterapií a poradenstvím se zaměřením na úzkost-né prožívání, deprese a osobní růst a seberozvoj.
 • Aktuálně frekventantkou pětiletého psychoterapeutického výcviku v kognitivně behaviorální te-rapii (KBT Odyssea) – KBT se zaměřuje na identifikaci a změnu chybných a porušených před-stav, myšlenek a chování a je velmi efektivní u depresí a úzkostí.
 • Absolvovala různé kurzy zaměřené na seberozvoj: Emoční koučování dětí, Zvládání stresu, Prevence vyhoření, Relaxační techniky a metody.

Možnosti konzultace v jazyce

Možnosti konzultace

Pracovní hodiny

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Úterý, 03.11.2020                                
Středa, 04.11.2020                                
Čtvrtek, 05.11.2020                                
Úterý, 10.11.2020                                
Středa, 11.11.2020                                
Čtvrtek, 12.11.2020                                
Pátek, 13.11.2020                                
Středa, 18.11.2020                                
Čtvrtek, 19.11.2020                                
Úterý, 24.11.2020                                
Středa, 25.11.2020                                
Čtvrtek, 26.11.2020                                
Úterý, 01.12.2020                                
Středa, 02.12.2020                                
Čtvrtek, 03.12.2020                                
Úterý, 08.12.2020                                
Středa, 09.12.2020                                
Úterý, 15.12.2020                                
Středa, 16.12.2020                                
Čtvrtek, 17.12.2020                                

K dispozici Zaneprázdněn


 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
Nejbližší volná konzultace: 03.11.2020 od 14:00 Objednat konzultaci

Motto psychologa

„Nikdo jiný mi nedá lásku, přátelství, vroucnost i něhu, kterou nemám sám v sobě.“

Zprávy klientů

Naši psychologové

Objednejte si konzultaci ještě dnes!    Objednat konzultaci Přehrát video