Psychologická poradna online
 • Individuální psychologické poradenství pro dospělé
 • Psychosomatické potíže
 • Zaměřuje se na psychologické poradenství, podpůrnou psychoterapii, psychodiagnostiku, energetické cvičení, formování osobnosti a chování, posílení psychické odolnosti (problémy související s úzkostí, depresí a nízkým sebevědomím), na problematiku zvládání úzkostných stavů, sociální fobie a psychogenní příčiny neplodnosti. 
 • Zajišťuje celostní přístup - chápe vztah těla a psychiky jako dva vzájemně propojené systémy, které fungují v přímých souvislostech.
 • Je absolventem jednooborové psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci.
 • Na této univerzitě rovněž úspěšně absolvoval státní rigorózní zkoušku.
 • Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze podstoupil sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v délce 200 hodin.
 • Úspěšně absolvoval kurz v délce trvání 100 hodin „Metoda EEG Biofeedback pro profesionály.“
 • Je členem Českomoravské psychologické společnosti.
 • V současné době působí v oblasti penitenciární a forenzní psychologie.

Možnosti konzultace


Nejbližší volná konzultace: 24.01.2018 od 18:30 Objednat konzultaci
 • Psychologická poradna online
 • Psychologická poradna online
 • Psychologická poradna online
 • Psychologická poradna online
 • Psychologická poradna online
 • Psychologická poradna online
 • Psychologická poradna online

Motto psychologa

„Není to situace, která vytváří náš stres, ale to, jak situaci vnímáme. Pocit stresu nepřichází totiž zvenčí, ale vzniká v nás.“

Zprávy klientů

Objednejte si konzultaci ještě dnes!    Objednat Přehrát video