Psychologické poradenství online

Doporučení a hodnocení psychologa :

Počet doporučení a hodnocení: 0

Dochvilnost psychologa
Připravenost psychologa
Přístup psychologa ke klientovi
Celková spokojenost s psychologem
 • Individuální poradenství pro starší lidi (sociální izolace, osamělost, nízká sebeúcta, odchod do důchodu, deprese, úzkost, problémy duševního zdraví, související s demencí) .
 • Poskytování praktické a emoční podpory pečovatelům (těm, kteří pečují o někoho s demencí).
 • Individuální poradenství pro mladé lidi (včetně problémů duševního zdraví u studentů, studujících v zahraničí, přechodných otázek, přizpůsobení se novému prostředí a kultuře, pocity izolace, smutek, zmatek).
 • Osobní rozvoj, kariérní poradenství a podpora při dosahování cílů a snů.
 • Zvládání stresu.
 • Získala bakalářský titul (Hons) v oboru Psychologie (University of Worcester, Velká Británie, 2015-2018).
 • Získala magisterský titul z Abnormální a klinické psychologie (Swansea University, Velká Británie, 2018-2019).
 • Je členkou Britské psychologické společnosti.
 • Pravidelně se zúčastňuje různých konferencí a seminářů, souvisejících s psychologií.
 • Pracovala jako školní metodik prevence, má zkušenosti s lektorováním a sociálněpsychologickými výcviky
 • V současné době pracuje na jednotce s nízkým zabezpečením duševního zdraví (Spojené království) s osobami s degenerativním neuropsychiatrickým onemocněním, zahrnující demenci, Huntingtonovu chorobu, Korsakovův syndrom a poškození mozku, evidované ve smyslu Zákona o duševním zdraví u osoby podstupující léčbu dle Zákona o duševním zdraví. 
 • Působila jako výzkumný asistent na University of Worcester ve Velké Británii a dokončila kvalitativní výzkumnou studii, zkoumající zkušenosti s přechodem absolventů na univerzitu.
 • Má zkušenost s poskytováním odborné pomoci a podpory lidem s poraněním mozku, neurodegenerativními stavy a řadou mírných, středních nebo závažných problémů duševního zdraví, jako jsou deprese a úzkost.
 • Přihlásila se do Alzheimerovy společnosti ve Velké Británii, kde poskytuje podporu lidem, bojujícím s demencí.
 • Působila jako asistent péče v rezidenčním zařízení ve Velké Británii a získala tak zkušenosti s povzbuzováním starších lidí s neurodegenerativními poruchami k opětovnému získání praktických dovedností a jejich motivaci k udržení nebo zvýšení nezávislosti prostřednictvím terapeutických, volnočasových a sociálních aktivit.
 • Absolvovala mezinárodní stáž v Denním centru sociálních služeb v Bulharsku (zaměření na mladé lidi s poruchami učení, poruchou autistického spektra, Downovým syndromem).
 • Absolvovala dvouměsíční stáž v Centru sociálních služeb (zaměření na starší lidi s demencí, schizofrenií, Huntingtonovou chorobou a Parkinsonovou chorobou).

            Další kvalifikace

 • Dobrovolník  v Úvodu do demence, Alzheimerova společnost (Ammanford, Velká Británie, 2019)
 • Zákon o duševní kapacitě, Osvědčení o zbavení svobody a ochraně (Worcester, Velká Británie, 2017)
 • Osvědčení o péči (Worcester, Velká Británie, 2017)
 • Osvědčení o povědomí o demenci (Worcester, Velká Británie, 2016)
 • Osvědčení o chování a komunikaci (Worcester, Velká Británie, 2016)
 • Osvědčení o konci života (Worcester, UK, 2016)

Možnosti konzultace v jazyce

Možnosti konzultace

Pracovní hodiny

Momentálně zaneprázdněn

 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
 • Psychologické poradenství online
Momentálně zaneprázdněn Objednat konzultaci

Motto psychologa

„"Nemohu změnit směr větru, ale můžu upravit plachty tak, abych vždy dosáhl svého cíle." - Jimmy Dean ““

Zprávy klientů

VYBERTE SI SVÉHO PSYCHOLOGA A ZAPOČNĚTE CESTU ZA SPOKOJENĚJŠÍM ŽIVOTEM

Začněte měnit Váš život k lepšímu ještě dnes!    Rezervujte si volný termín nyní